Úradná tabuľa


Predaj a prenájom obecného majetku

 

02.03.2018
Viac info

Verejné vyhlášky a správne konania

 

02.03.2018
Viac info

Voľby

 

02.03.2018
Viac info

Verejné obstarávanie

 

02.03.2018
Viac info

Faktúry a zmluvy

 

02.03.2018
Viac info

Kalendár udalostí

 

02.03.2018
Viac info